Oferta educațională 2021 – 2022

GIMNAZIU

Clasa a V-a – o clasă cu 26 de locuri (intensiv engleză)

Pentru înscrierea în clasa a V-a se va completa o cerere, pe care o puteți descărca de aici. Cererea, însoțită de nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (pe care o puteți găsi aici), împreună cu copiile după actele de identitate ale părinților și copia după certificatul de naștere al elevului/elevei se pot depune la Secretariatul liceului sau se pot trimite pe adresa de e-mail: secretariat@colegiulavlaicu.ro

LICEU

Profil Real

• Matematică-informatică, o clasă cu 26 de locuri (intensiv informatică)

• Științe ale naturii, o clasă cu 26 de locuri (intensiv engleză)

• Științe ale naturii, o clasă cu 26 de locuri

Profil Uman

• Filologie, o clasă cu 26 de locuri

Cursuri opționale:

• Robotică, astronomie, geografie, activități sportive

Elevii vor studia în săli de curs și laboratoare cu o bază materială bine asigurată, sub îndrumarea unui colectiv de cadre didactice competente. Alegând specializările noastre, veți deveni parte a unui liceu de renume !