Bacalaureat 2022

Absolvenții de liceu care se pregătesc să susțină examenul de Bacalaureat, pot găsi informațiile de care au nevoie, accesând acest link.

Procedura privind înscrierea la examenul național de bacalaureat poate fi consultată aici.

Ordinul Ministerului Educației privitor la privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute
la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat poate fi consultat aici.