ÎNSCRIERE ÎN CLASA A IX-A !

Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați computerizat,

se face după următorul calendar: 20, 21 și 24 iulie, între orele 8-14. 

Acte necesare la necesare:

-Copie după cartea de identitate a elevului;

-Copie după certificatul de naștere al elevului;

-Adeverință cu notele și cu media generală obținute la Evaluarea Națională (în original);

-Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (în original);

-Fișa medicală;

-O fotografie color a elevului, 3/4.