REZULTATE INIŢIALE – EVALUARE NAŢIONALĂ 2022

Absolvenţii claselor a VIII-a care au susţinut examenul de Evaluare Naţională, pot vizualiza rezultatele iniţiale (înainte de contestaţii).

CONTESTAȚIILE SE DEPUN ÎN SALA 0.11 (Trif Angela) SAU ONLINE,  pe adresa de e-mail contestatii@colegiulavlaicu.ro,  DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

  • JOI – 23 IUNIE 2022, ÎNTRE ORELE 16:00  – 19:00
  • VINERI – 24 IUNIE 2022, ÎNTRE ORELE 08:00 – 12:00

Candidaţii care optează pentru varianta online vor transmite CEREREA DE CONTESTAȚIE completată, semnată de candidat și părinte / reprezentant legal și scanatăînsoțită de copiile scanate ale CI ale elevului și părintelui  la adresa de e-mail:  contestatii@colegiulavlaicu.ro

ATENȚIE !!!

Candidații și părinţii/reprezentanţii legali care depun contestații își asumă faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere şi reprezintă nota finală obţinută de candidat la proba respectivă, care nu mai poate fi modificată.

Cei care doresc să depună contestaţii pot descărca cererea de contestaţie.